2008 m. sausio 29 d., antradienis

Vardai

Ne paslaptis, kad pastaruoju metu su drauge Jurgita kalbam daug apie vaikus bei dar daugiau – apie vardus. Toks jau etapas, nors kol kas dar tik planavimo stadijoje :)
Ta proga išsitraukiau Simanavičių giminės geneologinį medį bei pabandžiau pažiūrėti, kokių vardų mūsų giminėj būta. Ir nors ne visos šakos yra užbaigtos, nes duomenys, ypač senesni, yra nusimetę, bendras vaizdas gan įdomus :) Datas, tiesa, suapvalinau, kad lengviau skaičiuot būtų.

Pradėkime nuo 1790 metų, nuo mano pro-pro-prosenelio kartos:
Dominykas ir jo žmona Viktorija.

Pradedant 1820 m. – mano pro-prosenelio karta:
Antanas ir jo žmona Anelė, Konstancija, Tomas, Dominykas, Juozas, Julija-Monika, Salomėja, Jurgis.

Toliau – 1850 m. – prosenelio karta:
Barbora-Teresė, Leonardas ir jo žmona Eleonora, Karolis, Jonas, Petras, dvynės Petronėlė ir Uršulė, Amelija.

Pradedant 1880 m. – mano senelio karta:
Ona, Marcelė, Juozas, Jonas-Leonas, Povilas, Justinas, Julijona, Apolinaras ir jo žmona Marijona, Feliksas, Aleksandras, Marijona.

1920 m. – mano tėtės karta, įskaitant ir pusbrolius:
Apalys, Petras, Julia, Aleksis, Alina, Valentinas, Žybartas-Jokimas ir jo žmona Rita (suprask, mano tėvai), Julijonas-Algirdas, Vytautas, Mamertas.

1960 m. – mano ir mano pusbrolių karta:
Genutė, Jonas, Vydas, Vyda, Rima, Aldona, Dalius ir jo žmona Rūta, Agnė (suprask, aš), Daiva, Ina, Rūta

1990 m. jaunoji karta:
Eglė, Vytautas, Gustė, Adomas-Kazimieras (pavardės paveldėtojas), Tomas, Mantas, Viktorija, Miglė.

Taigi, prisimelavau, galvodama, kad mūsų giminėj nebuvo ten visokių Jonų, Petrų ar Juozų... O va, kad nori – pasirodo, buvo. Ir net po du... :)) Bet tai buvo seniai...

Taigi, jei sudėliojus pagal abėcėlę, vaizdelis toks:
Adomas, Agnė, Aldona, Aleksandras, Aleksis, Algirdas, Alina, Amelija, Anelė, Antanas, Apalys, Apolinaras; Barbora; Daiva, Dalius, Dominykas (2); Eglė, Eleonora; Feliksas; Gustė; Ina; Jokimas, Jonas (2), Julia, Julija, Julijona, Julijonas, Juozas (2), Jurgis, Justinas; Karolis, Kazimieras, Konstancija; Leonas, Leonardas; Mamertas, Mantas, Marcelė, Marijona (2), Miglė, Monika; Ona; Petras (2), Petronėlė, Povilas; Rima, Rita, Rūta; Salomėja; Teresė, Tomas (2); Uršulė; Valentinas, Vyda, Vydas, Vytautas (2), Viktorija (2); Žybartas.

Beje, jei įtrauktume dar ir sutuoktinių bei jų tėvų vardus, esančius tame pačiame geneologiniame medyje, kolekciją papildytų tokie vardai:
Agota, Albina, Algimantas, Anastazija, Angelė, Darata, Darijus, Darius, Emilė, Gediminas, Genutė, Gintautas, Gracija, Ignas, Irena, Janina, Kazimieras, Konstancija, Milda, Motiejus, Ona, Rimvydas, Romualdas, Stanislovas, Vaidotas ir Zigmantas.

Tai va, toks kontekstas. O kaip vadinsim savuosius, kai juos turėsim, laikas parodys :)

0 komentarai: