2008 m. sausio 30 d., trečiadienis

Pavardės

Kad jau pradejom, tai užbaikim :)
Is to paties geneologinio medžio „ištraukiau” ir pavardes, su kuriomis to medžio šakos susigiminiavo :)
Negali žinoti - gal su kai kuriais iš jūsų esame giminės? :)

Bačiulis, Byla, Bublys, Čeikauskas, Čereška, Dagys, Daunoravičius, Gildutis, Kairys, Kalytis, Kaulakis, Kundrotas, Liaudanskis, Laurinavičius, Legeckas, Mackevičius, Motiejūnas, Pacevičius, Petrauskas, Sviderskas, Šablinskas, Šimonis, Šinkūnas, Šlekys, Šukys, Trinkūnas, Vaikšnys, Venckus, Vilūnas, Zelenkauskas, Zulonas.

0 komentarai: