2007 m. gruodžio 24 d., pirmadienis

Kas nutiko gruodžio 25 d.?

Ar yra žinoma, kada gimė Kristus?
Be abejo, – atsakysite, – tai gruodžio 25-oji.
Tačiau ar mes galime kaip nors tai apskaičiuoti ir įrodyti? Ar tikrai tai yra Kristaus gimtadienis?..

Šiandien bažnyčioje išgirdau labai įdomių dalykų, kurie gal bus ne mažiau įdomūs ir jums.

Biblijoje, Luko evangelijoje, 1sk. 5-9, 23-28 ir 31 eil. rašoma:
„Judėjos karaliaus Erodo dienomis buvo vienas kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus; ir jo žmona buvo iš Aarono dukterų, ir jos vardas buvo Elžbieta. Ir jie abu buvo teisūs prieš Dievą, vaikščiodami pagal visus Viešpaties įsakymus ir nuostatus be priekaišto. Ir jie neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga, ir jie abu tuo metu buvo gerai palaužti metų. Ir įvyko, jog jam bevykdant kunigo tarnystę Dievo akivaizdoje pagal jo skyriaus tvarką, pagal kunigo tarnystės paprotį, burtu jam teko įėjus į Viešpaties šventyklą deginti smilkalus. [...] Ir įvyko, jog tuojau, kai tik buvo užbaigtos jo tarnavimo dienos, jis išėjo į savo namus. Ir po šitų dienų jo žmona Elžbieta pastojo bei penkis mėnesius slėpėsi, sakydama: 'Taip Viešpats su manimi pasielgė dienomis, kai jis atsižvelgė į mane, kad nuimtų mano pažeminimą tarp žmonių.' Ir šeštąjį mėnesį angelas Gabrielius buvo pasiųstas nuo Dievo į Galilėjos miestą, vadinamą Nazaretu, pas mergelę, sužadėtą su vyru iš Dovydo namų, vardu Juozapas; o mergelė buvo vardu Marija. Ir angelas atėjo pas ją bei tarė:'Sveika, tu, kuri esi labai pamaloninta, Viešpats yra su tavimi, palaiminta tu esi tarp moterų. [...] Ir štai tu pradėsi savo įsčiose ir pagimdysi sūnų, ir praminsi jį vardu JĖZUS.

Ką iš šių eilučių galime išsiaiškinti?
Tai, kad Elžbieta pastojo po to, kai Zacharijas baigęs kunigo tarnystę, grįžo namo ir kad po beveik šešių mėnesių Gabrielius apsireiškė Marijai su žinia, kad ji pradės savo įsčiose sūnų.

Taigi, išeitų, kad Jonas Krikštytojas (Zacharijo ir Elžbietos sūnus) buvo pusmečiu vyresnis už Kristų.
Ar galime išsiaiškinti, kada gimė Jonas Krikštytojas?

1 Kr. 24:1, 7-10, 19: „Toks yra Aarono palikuonių suskirstymas... [...] Dvidešimt keturių skyrių paskyrimas burtų keliu buvo padarytas tokia eile: Jehojaribas, Jedaja, Harimas, Seorimas, Malkija, Mijaminas, Hakocas, Abija... [...] Tokia tvarka jie įeidavo tarnauti į Viešpaties namus pagal jų tėvo Aarono nuostatus, kaip jam buvo įsakęs Viešpats, Izraelio Dievas.”

Žydų kalendoriuje visas tarnystės ratas prasidėdavo nuo Perėjimo šventės – Paschos (Iš. 12 sk., Kr. 9:25), kuri pagal mūsų šiandieninį kalendorių yra Balandžio 14 d. Abijo šakos atstovai pagal tarnystės tvarką buvo aštunti. Dabar paskaičiuokime.
Balandžio 14-20 – Perėjimo šventė, po kurios eina iš eilės šių Aarono palikuonių tarnystė:
1 sav. – balandžio 21-27, 2 sav. – balandžio 28-gegužės 4, 3 sav. – gegužės 5-11, 4 sav. – gegužės 12-18, 5 sav. – gegužės 19-25, 6 sav. – gegužės 26-birželio 1, 7 sav. – birželio 2-8, 8 sav. – birželio 9-15, kurios metu Zacahrijui ir apsireiškė angelas Gabrielius.

Po tų dienų Zacharijas ėjo namo iš Jeruzalės į Judą (maždaug 3 dienų kelias) ir tuomet Elžbieta pastojo. Taigi gautųsi, kad Elžbieta pastojo plius minus birželio viduryje-pabaigoje. Jei Marija pastojo po 6 mėnesių, gaunasi, kad Kristus buvo Šventosios Dvasios pradėtas gruodžio antroje pusėje, maždaug tuo metu, kai mes ir švenčiame Kalėdas...

Mes šiandien įpratę skaičiuoti žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje nuo jo gimimo dienos. Vaiko gimimo diena bet kuriems tėvams yra didelis stebuklas, tai – naujos gyvybės atsiradimas. Tačiau, ar Kristaus gyvenimas prasidėjo taip pat nuo jo gimimo iš Marijos dienos? Marija, kaip žinia, pastojo ne nuo žmogiškos prigimties vyro sėklos, bet nuo Dievo Šventosios Dvasios, ir būtent tai Jėzų padarė išskirtiniu Dievo kūriniu – Dievu ir žmogumi viename asmenyje.

„...bet kai atėjo laiko pilnatvė, Dievas atsiuntė savo Sūnų, padarytą iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų tuos, kurie buvo įstatymo valdžioje, kad mes gautume įsūnystę” (Gal. 4:4-5)

Kaip matyt iš šių eilučių, Dievas tuo metu tik atsiuntė į žemę savo sūnų, kuris egzistavo jau daug anksčiau, jis egzistavo dar tada, kai nieko nebuvo padaryta:
Jn. 1:1-3, 10, 14: „Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Tasai buvo pradžioje pas Dievą. Visi dalykai yra jo padaryti; ir be jo nėra padaryta nieko, kas tik yra padaryta. [...] Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis buvo jo padarytas... [...] Ir Žodis buvo padarytas kūnu, ir gyveno tarp mūsų (ir mes matėme jo šlovę – šlovę viengimio iš Tėvo), pilno malonės ir tiesos.”

Tai, kas skiria Kristų nuo bet kokio žmogaus, yra ne jo gimimo, bet prasidėjimo, užgimimo stebuklas bei išskirtinumas...

Gražių visiems švenčių! ;)

0 komentarai: