2011 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis

Mielas senukas Mel'as

Žinote, būna tokių žmonių, kurie tiesiog yra... nepaprastai mieli. Jie visuomet tau nusišypsos, pasiteiraus, kaip tau sekasi, paprašys, kad pasakytum ką nors savo gimtąja kalba, praskaidrins lietingą rytą ar šiaip tiesiog gerai nuteiks. Toks buvo mielas senukas Mel'as, kuris šiandien, kaip sako mūsų pastorius, „grįžo namo pas Viešpatį...“ Jam gerai, bet mums, čia likusiems, liūdna. Ką padarysi, toks gyvenimas – mums jis tęsiasi čia, žemėje, Mel'ui jis dar tik prasideda danguje...

Foto – JoAnna'os Doore

O ta proga – Chris Rice daina „Come to Jesus“
su fantastiškai šiai akimirkai tinkančiais žodžiais... Fly to Jesus and live...

0 komentarai: